هیئت مدیره  

1- فاطمه-ناهید مسروری رئیس
2- زهرا واحدی نایب رئیس
3- ناصر مسروری عضو اصلی

کارمندان شرکت

صفرعلی قربانی

مدیر عامل


رضا مسروری

کارمند دفتری

جواد داوری

کارمند دفتری

غلامرضا باغجری

نگهبان

محمدرضا استیری

نگهبان